Nieuws & Wachtlijst

Thema-avond 'autisme en probleemgedrag'

Op 10 oktober 2019 zal Jan Vandormael spreken op de thema-avond ‘autisme en probleemgedrag’ van de Vlaamse Vereniging Autisme te Aarschot. Verdere informatie volgt.

Wereld Autismedag

Op dinsdag 2 april is het Wereld Autismedag. De Limburgse Stichting Autisme (LSA) organiseert in dit kader hun eerste Autismeweek. Meer informatie over hun activiteiten op www.lsa.be

Cliëntenstop Hasselt

Vanaf heden worden er geen nieuwe cliënten aangenomen in onze vestiging van Hasselt. Voor diagnostische vragen (wachtlijst, kostprijs,...) neemt u best contact op met Nele Vanmuysen (nele.vanmuysen@psychologiepraktijk.be). 

Voor aanmeldingen in onze vestiging van Bree en Eksel dient u zich te melden tot Katrien Nysen (Bree) en Vicky Gielen (Eksel).

Autisme chat

Sinds 28/01/2019 richt de Liga Autisme Vlaanderen een Autisme Chat in. Meer informatie vind je op hun website: https://autismechat.sittool.net/

Praatc@fé PLUS

Op 22 maart 2019 zal ons zesde praatc@fé PLUS plaatsvinden. Dit is een plek waar (jong)volwassenen (18-35 jaar) met een autismespectrumstoornis samenkomen en elkaar ontmoeten. Voor meer informatie kan je terecht bij Vicky Gielen (vicky.gielen@psychologiepraktijk.be).

Psychologie Praktijk PLUS heeft als doel het ontwikkelen en steunen van initiatieven die bijdragen tot een kwalitatieve verbetering van de begeleiding en zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychische klachten. 

Terugbetaling psychotherapie voor volwassenen

Vanaf 1 januari 2018 krijgen volwassenen die aangesloten zijn bij de CM 50% van het betaalde honorarium terugbetaald met een maximum van 10 euro per sessie. Er zijn maximaal 12 sessies vergoedbaar. Spreek ons zeker aan als u ook op deze tegemoetkoming recht hebt.

 

 

 

Webdesign & Hosting: Data-Art